CSDD biroju ēkas jaunbūves zaļā infrastruktūra

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

CSDD biroju ēkas jaunbūves zaļā infrastruktūra

APRAKSTS

CSDD administratīvās ēkas un klientu apkalpošanas centra labiekārtojumu veido ēkas apjoma reprezentatīvā priekšdārza daļa no vienas puses, un  vīteņaugiem noaudzētā dubultā fasāde, no otras.

Ēkas pirmo stāvu no S.Eizenšteina ielas aizsedz  liektās, lakoniskās formas stiklotā būvapjoma refleksija ar sudrabpelēka lapojuma ložņājošā kārkla stādījumiem – savērsta plakne jeb mākslīgi veidots valnis. No ēkas fasādes to atdala atbalsta siena  ar mainīgu augstumu, paredzot gājēju ietvi un apmeklētājiem uzstādīto soliņu aiz tās.

Zaļā fasāde D un DR pusē pret Rīgas Motormuzeja esošo ēku pasargā biroja telpas no pārkaršanas un vienlaicīgi atdzīvina paralēli esošās ēku fasādes gan skatā no biroju telpām, gan ejot pa ielu, nodrošinot zaļojošu un sezonāli mainīgu skatu. Fasāde konstruēta no cinkotām metāla caurulēm, uz kurām balstīti lielformāta augu konteineri. Katrā stāvā projektēts pieslēgums kapilārajai ūdens laistīšanas sistēmai. Stādījumu apkope paredzēta pa režģotu klāju, līmenī virs konteineriem. Clematis tangutica dekoratīvs gan dzelteno ziedu brīdī pavasarī, gan pūkaino pušķu periodā, kuri saglabājas arī ziemā. Vīteņaugu izvēle, stādot tos katra stāva līmenī, ļauj izveidot zaļo sienu arī mūsu klimatiskajos apstākļos. Vietās, kur konstruktīvu iemeslu dēļ izvietot konteinerus nebija iespējams, tiek stādīts pieclapiņu mežvīns gruntī zemes līmenī.

Visi pievedceļi un stāvvietas plānoti kopā ar Rīgas Motormuzeja ārtelpu, klientu centram tās koncentrējot starp Rīgas Motormuzeju un jaunbūves apjomu, kā arī personāla stāvvietas aiz tā.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The landscaping of the administration and customer service centre building of the Road Traffic Safety Directorate (CSDD) consists of a front garden representative of the building volume on one side, and a double facade covered with climbing plants on the other side.

The ground floor of the building facing S.Eizenšteina Street is screened off by a reflection of the building’s curved, laconic glass volume enacted through a planting of silvery-grey-leafed creeping willows creating a concurrent plane or an artificial rampart. It is separated from the facade of the building by a supporting wall of differing height, providing for a pedestrian footpath and a bench for visitors behind it.

The green facade facing South and South West towards the existing Riga Motor Museum building protects the office building from overheating, whilst also enlivening the existing building facades as viewed from the office space and from the street, providing a vivid and seasonally changing scene. The facade has been constructed out of metal pipes against which large-scale planters are supported. A connection to a capillary watering system has been designed at each floor. Maintenance of the plants can be done by way of a grate deck at a level above the planters. The Clematis tangutica is ornamental during flowering in spring, as well as during its fluff period, which lasts throughout the winter as well. The choice of climbing plants planted at the level of every floor allows for the creation of a green wall even in our climatic conditions. Virginia creepers are planted in the soil at ground level in the places where planters could not be placed due to structural reasons.

All access roads and parking lots have been designed in concert with the outside space of the Riga Motor Museum, with those of the Customer Service Centre being concentrated in between the RMM and the new building, and staff parking placed in the back.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Zala Landscape Architecture”, SIA “Arhis Arhitekti”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

SIA “Tursons”, SIA “Celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas birojs”, SIA “SM&G Projects Latvia”, SIA “Daina EL”, SIA “Jensen Consult un Arhis Inženieri”, SIA “Lafivents”

PASŪTĪTĀJS

VAS „Ceļu  satiksmes drosības direkcija”

ADRESE

Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2011

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2013 – 2015

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Aivars Siliņš