Bebru mikrorajons

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Bebru mikrorajons

APRAKSTS

Bebru ielas mikrorajons ir Jēkabpilī viens no jaunākajiem daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku mikrorajoniem. Šajā mikrorajonā jau 20. gadsimta 70.–80. gados tika plānota tā infrastruktūra un domāts par plānošanas kvalitātēm pilsētbūvnieciskā rakursā. Pēc 30 gadiem šis mikrorajons ir pārplānots, atbilstošāks mūsdienu prasībām. Pārbūves darbu ietvaros tika atjaunoti lietus ūdens, kanalizācijas, ūdensvadu tīkli, uzstādīti jauni apgaismes stabi, atjaunots ielu segums, veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kā arī ievērojami tika palielināts automašīnu stāvvietu skaits. Projekta realizācija tika uzsākta 2016. gada 11. jūlijā un pabeigta 2017. gada 17. novembrī

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Bebru Street is one of the newest multi-storey apartment blocks in Jekabpils. In this region infrastructure and great thought of planning quality was created in 70s-80s of the 20th century. After 30 years, this neighbourhood has been re-planned, more in line with modern requirements. As part of the renovation work, rainwater, sewerage, water supply networks were renewed, new lighting poles were installed, street roads and sidewalks was renovated, territory improvement and greening was carried out, and the number of car parking lots was significantly increased. The project was launched on July 11, 2016 and completed on November 17, 2017.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Piegādātāju apvienība “Jēkabpils PMK un Būvmetrs”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Ainavu tehniķe – D.Cirmane

PASŪTĪTĀJS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

SIA “Ošukalns”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS