Annas koku skolas parks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Annas koku skolas parks

APRAKSTS

“Annas koku skola” ir vieta, kur dzīvo koku un dārzu cilvēki tādēļ “māja” nebeidzas ar ēku, bet turpinās ārtelpā – piekļuves, saimniecības, ražošanas un atpūtas zonās. Ārtelpa ir iekārtota pārdomāti, kvalitatīvi un stilistiski atbilstoši ēkas arhitektūrai. “Annas koku skolas” parks ir veidots kā izzinoša mācību telpa, kur vērot dabas procesus, eksperimentēt un mācīties. Atbilstoši darba nozarei parks ir kā uzskates materiāls, kur atrodami visi klientiem piedāvātie materiāli, arhitektūras mazās formas, augi.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Park of “Annas koku skola”.
“Annas koku skola” is a place where arborists and gardeners live thus “house” does not end just with walls of building but continues in access area, production and recreation area around. Outdoors around has quality design that suits buildings. Park around “Annas koku skola” is formed as cognitive educative room where to observe processes of nature, do experiments and learn. According to the industry park is made as an example where to see all materials, small architectural and design forms, plants.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Labie Koki projekti”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

SIA “Labie Koki”

ADRESE

“Annas koku skola”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2013

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2013 – 2016 – pašlaik

BŪVNIEKS

SIA “Labie Koki”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Labie Koki”, Jānis Kešāns