Ainavu dārgumi

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Ainavu dārgumi

APRAKSTS

Lai ikvienu mudinātu palūkoties uz ainavām laika ritumā un kopīgi sagatavotu dāvanu Latvijai simtgadē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka un plānošanas reģioni 2017. un 2018. gadā īstenoja projektu “Ainavu dārgumi”. Tā ietvaros iedzīvotāji pieteica sev nozīmīgas ainavas, izvērtēja tās balsojot un iesniedza foto materiālus no personīgajiem arhīviem. Kopā ar ainavu ekspertu padomi kā Latvijas ainavu dārgumi tika atlasītas 50 ainavas. Par tām ir izveidota ceļojoša izstāde, kas katrā reģionā tika atklāta ar publisku diskusiju, radīts pastkaršu komplekts un elektroniskā krātuve www.ainavudargumi.lv, kurā var vērot ainavu izmaiņas laika gaitā, ieklausīties katras ainavas skaņās un uzzināt interesantus faktus.
Projekta vizuālajā identitātē izmantots Vilhelma Purvīša rokraksts, savukārt katra reģiona krāsu kods ir aizgūts no mākslinieka gleznām. Latvijas jubilejas gadā 50 ainavas dokumentēja pieaicināti fotogrāfi, bet to vēsturiskās fotogrāfijas tika atlasītas no LNB digitālās kolekcijas “Zudusī Latvija”.

Ceļojošā izstāde jau demonstrēta LNB un 16 vietās Latvijā un elektroniskā krātuve ir skatīta 3113 reizes. Detālāk https://ainavudargumi.lv/.
Projekts īstenots Latvijas valsts simtgades programmas aktivitātes “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” ietvaros.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Encouraging everyone to look at the landscapes in the span of time and to prepare a joint gift for Latvia’s centenary, the Ministry of Environmental Protection and Regional Development, the National Library and the planning regions in 2017 and 2018 implemented the project “Landscape Treasures”. Within the project people submitted landscapes including photos from personal archives. Later evaluation and voting by people and landscape expert’s council selected 50 landscapes which are now defined as Latvian Landscape Treasures. These 50 landscapes are included in a postcard set, in the traveling exhibition, that was opened in five regions with a public discussion, and in an electronic repository www.ainavudargumi.lv, where everyone can study landscape changes over time, listen to the sounds of each landscape and find interesting facts.
The visual identity of the project uses the handwriting of famous Latvian artist – Vilhelms Purvītis and from his paintings the color codes for each region are borrowed. In 2018, 50 Landscape Treasures were captured by photographers, but their historical photographs were selected from the digital collection National Library of Latvia -“Zudusī Latvija”.
The traveling exhibition was already shown at National Library of Latvia and 16 other locations around Latvia, furthermore an electronic repository has been viewed 3113 times. More details https://ainavudargumi.lv/.
The project has been carried out in the framework of the Latvian State’s hundred-year anniversary programme activity “Gift for Latvia – an electronic Landscape repository – Latvian landscape treasures yesterday, today, tomorrow”.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Projekta komanda. 1.Daugavas kreisajā krastā – Latvijas Nacionālā bibliotēka Projekta koncepcija: Jānis Kreicbergs Projekta vadība: Anda Boluža, Jānis Kreicbergs Vizuālā identitāte un izstāžu stendu dizains: Una Grants Ainavu apraksti: Ina Lenca Skaņas: Renarts Braufmanis Informatīvā materiāla atlase: Linda Jegorova, Kristīne Līce, Liene Mukāne, Rudīte Ozoliņa, Dace Pamata, Ginta Zalcmane Vēsturisko fotogrāfiju atlase no LNB krājuma: Ginta Zalcmane Skaņu ieraksti: Anda Boluža, Renarts Braufmanis, Jānis Kreicbergs, Māris Muitnieks un Zigis Didzis Mājaslapas tehniskā izstrāde un programmēšana: Jānis Freimanis, Valters Mukāns, Kristaps Asniņš Mājaslapas dizains: FormUp Stendu tehniskā realizācija: Balta Trend, S-Print Daugavas labajā krastā – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Projekta iedvesmotājs: Aija Melluma, Dr.habil.geogr. Projekta koncepcija: Dace Granta, Kristīne Kedo, Margarita Vološina Projekta vadība: Dace Granta Reģionālie koordinatori: Ginta Jasinska, Indra Murziņa (Kurzeme), Iluta Kriškijāne (Latgale), Sabīne Zāģere (Rīgas reģions), Dace Laiva (Vidzeme), Juris Kālis (Zemgale) Fotogrāfi: Emīls Kālis, Miks Užans, Sabīne Zāģere, Studija 3KM (Sandra Poplavska-Rimicāne, Jānis Rimicāns), F64 (Kaspars Krafts, Ģirts Ozoliņš, Vladislavs Proškins, Dāvis Ūlands Anita Vaivode, Mārtiņš Zilgalvis) Skaņu ieraksti: Emīls Kālis, Miks Užans, Studija 3KM

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kurzemes, Latgales,Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioni

PASŪTĪTĀJS

Projekts īstenots Latvijas valsts simtgades programmas aktivitātes “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” ietvaros.

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2017.gads

BŪVNIECĪBAS LAIKS

Projekta norises laiks 2017., 2018.gads

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Projekta “Ainavu dārgumi” (turpmāk- projekts) pieteikumā iekļauto vizuālo materiālu saraksts 1. Projekta logo: 01-Ainavu dargumi-logo.jpg Logo: Una Grants, LNB. Logo atveidē izmantots Vilhelma Purvīša rokraksts. Fona fotogrāfija: Emīls Kālis, “Tērvetes parks ar pilskalnu”, 2018. 2. Projekta logo krāsu kods: 02-Ainavu dargumi-krasas.jpg Autors: Una Grants, LNB. Projekta krāsu kods aizgūts no Vilhelma Purvīša gleznām. 3. Ceļojošās izstādes planšete: 03-Ainavu dargumi-plansete.jpg Grafiskais dizains: Una Grants, LNB. Pavisam izgatavotas 30 divpusējas planšetes. 4. Ceļojošās izstādes planšete: 04-Ainavu dargumi-plansete.jpg Grafiskais dizains: Una Grants, LNB. 5. Projekta mājaslapas ekrānšāviņš: 05-Ainavu dargumi-majaslapa.jpg Dizains: LNB un FormUp, programmēšana: LNB. 6. Projekta mājaslapas atvērums: 06-Ainavu dargumi-majaslapa.jpg Dizains: LNB un FormUp, programmēšana: LNB. 7. Pastkaršu komplekts: 07-Ainavu dargumi-pastkartes.jpg Dizains: Una Grants, LNB. Pastkaršu komplektā ietvertas 15 ainavas, ko atlasīja plānošanas reģioni. Katru no tām raksturo 2018. gadā uzņemts foto un vēsturisks attēls. 8. Foto no reģionālās izstādes: 08-Ainavu dargumi –izstade regionos.jpg Foto: Sergejs Sokolovs. Reģionālā izstāde Lūznavas muižā, Latgales plānošanas reģionā, notika no 11. septembra līdz 1. oktobrim 2018. gadā. Reģionālās izstādes notika arī Kuldīgas Mākslas namā, Jelgavas pilī, Turaidas muzejrezervātā un muzejā Jāņskola. Papildus tam izstāde kopumā vai daļās demonstrēta vēl 11 Latvijas vietās. 9. Foto no izstādes Latvijas Nacionālajā bibliotēkā: 09-Ainavu dargumi-izstade LNB.jpg Foto: Rolfs Vendiņš. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika no 26. oktobra līdz 1. novembrim 2018. gadā. 10. Foto no izstādes Latvijas Nacionālajā bibliotēkā: 10-Ainavu dargumi-izstade LNB Foto: Rolfs Vendiņš. Slīdrāde par Zemgales reģiona ainavu dārgumiem: Ainavu dargumi-slidrade-Zemgale.pdf Grafiskais dizains, programmēšana: LNB. Ceļojošās izstādes uzstādīšanas un pārvadāšanas instrukcija: Ainavu dargumi-stendu tehniskā instrukcija.pdf Autors: LNB Izstāžu centrs. Video par reģionālo izstādi un diskusiju Latgales plānošanas reģionā https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yC-G3lmLWpY Autors: Latgales Reģionālā Televīzija, 2018.