Ādama un Ievas sala Preiļu muižā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Ādama un Ievas sala Preiļu muižā

APRAKSTS

Preiļu muižas apbūve ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kura sastāvā ir parks ar Ādama un Ievas salu, kura saglabājusi savu vēsturisko nosaukumu. Agrāk uz salas atradās deju laukums, taču 90.gados salas uzturēšana vairs nenotika un tā aizauga. 2011.gadā tika izstrādāts salas un tilta atjaunošanas tehniskais projekts, kas tika realizēts 2018.gadā. Izmantojot salas ģeogrāfisko novietojumu un respektējot esošos parka apstādījumus, tika projektēta atklāta terase ar nelielu estrādi, kā galveno materiālu izvēloties koku. Terase veidota daudzstūra formā ar divlīmeņu laukumiem. Nojume izveidota pēc iespējas vizuāli vieglāka, lai tā nebūtu izteikta dominante.
Preiļu parka īpatnība un unikalitāte ir tālās skatu līnijas un ainaviskie skati. Ādama un Ievas salai ir būtiska ainaviskā vērtība, jo tā ir kā nobeiguma punkts 7 vēsturiskajām parka skatu perspektīvām. Atjaunotā Ādama un Ievas sala papildina Preiļu parka noskaņu un gleznainos skatus jebkurā gadalaikā. Klasiski romantiskais salas un koka tilta veidols harmoniski iekļaujas dabas vidē. Publiski pieejamā Ādama un Ievas sala pašreiz ir izmantojama atpūtai un svinīgiem pasākumiem.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Preili Manor Building Complex is national importance architectural monument that includes a park with Adam and Eve islet. Formerly there was a dancefloor on the islet, later in the 90ties, it was no longer maintained and got overgrown. In the year 2011, the technical project of islet and bridge renovation was developed and was realized in 2018. According to the geographical location and respecting existent park’s green areas, the exposed terrace with a small stage was designed, choosing wood as the main construction material. The terrace is made in polygon shape with double – level area. The overhang (roof) of the stage is made visually light so it is not too dominant.
Peculiarity and uniqueness of the Preili Park are long – sighted lines and scenic views. Adam and Eve’s islet has a significant scenic value; it is as an endpoint of seven perspectives of historical park views. The renewed Adam and Eve islet enriches the atmosphere of park’s picturesque sights in different seasons. Classically romantic islet and wooden bridge harmonically fit in a natural setting. Adam and Eve islet is publically available and is used as a recreation space and a place for occasional events.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, SIA “Palisāde”

Arvils Pundurs, Būvinspektors, Daugavpils novada dome

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

BK daļas izstrādātājs: Aleksandrs Bogdanovs

PASŪTĪTĀJS

Preiļu novada dome

ADRESE

Pils iela 9, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2011, 2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2017 – 2018

BŪVNIEKS

AS “Siguldas Būvmeistars”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

AS “Siguldas Būvmeistars”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Mārtiņš Vecstaudžs, Agnija Pastare, Anatolijs Jakovļevs