Pieteikt darbu

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

PIETEIKUMS LAABA 2022 BALVAI

Esiet aicināti līdz 2022.gada 1.jūnijam aizpildīt LAABA 2022 reģistrācijas anketu, saņemot piekļuvi datu krātuvei attēlu un citas papildinošās informācijas ievietošanai, kuru varēs ievietot līdz 2022.gada 1.jūlijam. Pieejas saite datu krātuvei tiks nosūtīta divu nedēļu laikā individuāli e-pastā, līdz ko tiks saņemta LAABA 2022 dalības maksas apmaksa.

Jautājumu gadījumā: ainavu.arhitekturas.balva@laaab.lv

Pieteikties
Īpašuma apsaimniekošanas principi
DATI DALĪBAS MAKSAS RĒĶINAM:
Dalības maksa netiek piemērota
LAABA 2022 dalības maksas apmērs: *
*Dalības maksa LAAA biedriem piemērojama, ja pieteicējs ir pieteikumā norādītā darba autors vai līdzautors kā fiziska persona vai darba izpildītāja darbinieks un ir LAAA biedrs (bez biedra naudas parāda);
* Dalības maksa ainavu arhitektūras nozares studentiem tiek piemērota, ja pieteikumā norādītā darba vienīgais izpildītājs ir fiziska persona vai visi darba līdzautori ir fiziskas personas, un uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ir pilna laika klātienes ainavu arhitektūras nozares bakalaura vai maģistra studiju programmas students.
Pēc reģistrācijas, ar Jums sazināsies un tuvākās nedēļas laikā saņemsiet rēķinu. Pēc rēķina apmaksas veikšanas norādītā kontaktpersona saņems piekļuves saiti uz datu krātuvi, kurā ievietot foto attēlus, papildu aprakstus un citu informāciju publicēšanai un žūrijas darbam.

Atgādinām! Iesniedzot foto attēlus, būs nepieciešama autorības nodošanas apliecinājuma pievienošana par foto izmantošanu LAABA balvas organizācijas un popularizēšanas nolūkiem.

Peikrišana *