Loreta Elere

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Loreta Elere

Ainavu arhitekte

Ainavu arhitekte, projektu vadītāja. Projektējusi publiskas, privātas un kultūrvēsturiskas ārtelpas. Piedalījusies dažādos starptautiska un vietēja mēroga ideju konkursos un projektu izstrādēs. Veikusi pētījumus par pilsētas kultūrvēsturiskās ainavas attīstību kā arī veikusi pētniecisko darbu par dzīvojamās vides ilgtspējīgu attīstību. Veikusi ainavu vizuālos novērtējumus.
Strādājusi kā neatkarīga ainavu arhitekte un darba grupās pie projektu izstrādes un realizāciju uzraudzības, sadarbībā ar arhitektu birojiem, arhitektiem un citiem nozares speciālistiem.
No 2007.-2010. gadam `Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības` valdes locekle.
Pašlaik Sia Evergreen projektu vadītāja.

Harmoniska vide ir viens no svarīgākajiem cilvēka spēka un iedvesmas avotiem, laimīgas personības izaugsmes priekšnoteikumiem, un veselas sabiedrības noteicošajiem faktoriem.

Kvintesence ir katrā detaļā, savstarpējā mijiedarbībā un izpratnē par nepārtraukto vides transformāciju laikā un telpā.

Jebkura arhitektūra ir mainīga, tā nav statiska, tās dzīvotspēja ir redzama tikai ilgtermiņā, un tas arī nosaka idejas un tās materializācijas kvalitāti.