Katrina Kukaine

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Katrina Kukaine

NKMP vadītāja vietniece

Mg.geogr., telpiskās attīstības plānotāja, savu diplomdarbu veltījusi kultūrvēsturiskas vides revitalizācijas jautājumiem. Strādā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē (iepriekš – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā) kopš 2006.gada, no 2014.gada – Pārvaldes vadītāja vietniece. Iepriekšējā izglītība komunikācijas zinātnēs un sabiedriskās attiecībās. Izveidojusi un vadījusi Francijas Kultūras centra mediatēku (1999-2006). Baltijas jūras reģiona valstu kultūras mantojuma uzraudzības grupas locekle (2007-2014), piedalījusies nominācijas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam „ Vikingu laika vietas Ziemeļeiropā” sagatavošanā. Vairāku publikāciju autore par kultūras mantojuma lomu telpiskajā attīstībā. Starptautiskās kultūras pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) Latvijas nacionālā komitejas valdes locekle un biedru koordinatore.

Citāts

Ainava ir audekls, kur mūsu uztverei atklājas dabas un cilvēka mijiedarbības rezultāts – būtiskākais vienojošais faktors dabas un kultūras mantojumam. Katrs tās slānis ir informācijas nesējs, jāprot tikai lasīt. Ainavu lasītprasme, līdz ar to izpratne, ir priekšnoteikums ainavu aizsardzībā, plānošanā un to potenciāla izmantošanā gan identitātes saglabāšanai sabiedrībai kopumā, gan mūsdienīgas dzīves kvalitātes nodrošināšanai vietējām kopienām.