LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (turpmāk – LAABA) ir ainavu arhitektūras nozares meistarības sasniegumu skate.

LAABA mērķis ir veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālas vides saskarsmes vietu, nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.

LAABA uzdevums ir apzināt un popularizēt ainavu arhitektūras nozares profesionāļu radītos darbus un iniciētos procesus, godināt izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā un stiprināt sabiedrības un profesionāļu izpratni par ārtelpas kultūrvēsturisko, estētisko, ekoloģisko un sociālo vērtību.

Latvijas Ainavu arhitektūras balvu rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (turpmāk – LAAA).

Par LAABA 2022 grafiskās un saturiskās identitātes simbolu tiek lietots 2022. gada augs – Eiropas saulpurene (Trollius europaeus), kuru tekošajā gadā izziņo Latvijas Botāniķu biedrība.

Jaunumi