KONFERENCE 2. jūnijā Pilsētu kvartāli – dzīvesstils, risinājumi, tehnoloģijas

Norise 2.jūnijs, sākums 9.30 Zoom platformā. Saite uz konferences norisi būs meklējama vietnē:
1) https://www.buvniekupadome.lv/notikums/konference-2-junija-pilsetu-kvartali-dzivesstils-planosana-un-tehnologijas/

2) https://us02web.zoom.us/j/89847082579?pwd=TWlwczZ2T21vQXlSeUUydW5wSkRZdz09
vai īsāk: https://ej.uz/bdcc2021

Ienākot konferencē, lūdzam norādīt pilnu vārdu un uzvārdu, lai būtu iespēja konstatēt jūsu apmeklējumu un izsniegt apliecinājumu par apmeklējumu.

Dalība bez maksas.

PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!!! Nosūtot e-pastu uz agrita.luse@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, specialitāti (arhitekts, inženieris, u.c.), uzņēmuma nosaukumu, ja ir, reģistrēsieties konferencei. ATBILDĒ – noteikti jāsaņem vārds piereģistrēju. Vietu nav maz, tomēr to ir ierobežots skaits.

Būs kompetences punkti un oficiāls apliecinājums par dalību.