Ķemeru vēsturiskais parks ir ieguvis 2. vietu konkursā “European Garden Award”

Lepojamies, ka Ķemeru vēsturiskais parks ir ieguvis arī starptautisku atzinību, iegūstot 2. vietu konkursā “European Garden Award”. Projekta izstrādē bija iesaistīti vairāki ainavu arhitektūras nozares speciālisti: Ainavu arhitektes – Natalija Ņitavska, Madara Markova; Ainavu arhitekte Daiga Skujāne – vēsturiskā parka izpēte; Artūrs Mengots – vizualizācijas. Būtiska loma ierīkošanā bija SIA Gartens un profesionālie dārznieki un dārzu būvnieki, kas realizēja ainavu arhitektu ieceri. Ķemeru parka projektā saglabāta vēsturiskā plānojuma kompozīcija, balstoties uz 1933.–1936. gada stilistiku. Apstādījumu sistēmas plānošana tika balstīta uz pirmā kūrorta daiļdārznieka K. H. Vāgnera pamatideju par bagātīgu lakstaugu un kokaugu daudzveidību sortimentā. Ķemeru parks no vienas puses ir aizsargājama dabas teritorija, no otras puses – valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis, kas pamato parka daudzveidīgas ainavtelpas – no svinīga un krāšņa partera līdz dabiskam mežam.

Vairāk informācijas pieejamas šeit: European Garden Award 2023 – EGHN