Iespēja pieteikties uz maģistra programmu “Ainavu arhitektūra un plānošana”

Vēl ŠONEDĒĻ ir iespēja pieteikties uz viengadīgo maģistra programmu “Ainavu arhitektūra un plānošana” absolventiem, kam aiz muguras jau ir 5 gadi. Ir vēl budžeta vietas!
VIENĪGĀ AINAVU ARHITEKTŪRAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA LATVIJĀ!
Izveidota un ilggadīgi darbojas saskaņā ar IFLA – Starptautiskās Ainavu arhitektu federācijas un ECLAS – Eiropas Ainavu arhitektūras skolu padomes vadlīnijām!