Globālā profesijas aptauja

IFLA (International Federation of Landscape Architects) sadarbībā ar Ainavu arhitektūras reģistrācijas padomi (CLARB) uzsāk aptauju, kuras mērķis ir labāk izprast ainavu arhitektūras praksi visā pasaulē.
Identificējot līdzības un atšķirības reģionāli un pa valstīm, projekts cenšas paplašināt ainavu arhitekta lomu, definīciju un mobilitāti, kā arī saprast, kā izmaiņas praksē, piemēram, reaģēšana uz klimata pārmaiņām, ir piespiedusi profesiju attīstīties.

Aptauju tiek aicināts aizpildīt ainavu arhitektūras profesionāļiem no visas pasaules! Aptauja ir pieejama vairākās valodās, tostarp angļu, franču, spāņu un vācu valodā.

Visas aptaujas iesniegtās atbildes ir anonīmas un konfidenciālas — nekāda personiskā informācija netiks apkopota vai glabāta.

Aptauju ir iespējams aizpildīt līdz 20. novembrim!

Aptauja ir pieejama šeit: https://www.iflaworld.com/global-job-task-analysis

 

Ar cieņu,
LAAA valde