Eiropas Padomes Ainavas balva

Cien. biedri un atbalstītāji!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) aicina piedalīties Eiropas Padomes (turpmāk – EP) ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā “Eiropas Padomes Ainavas balva” (turpmāk – konkurss), kas, īstenojot Eiropas ainavu konvenciju (turpmāk – konvencija), tiek izsludināts jau astoto reizi.

Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrību), kas konvencijas dalībvalstīs kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai.

Ņemot vērā, ka no katras konvencijas dalībvalsts konkursam drīkst izvirzīt vienu pieteikumu, ministrija organizē nacionālo atlasi (turpmāk – atlase), kuras ietvaros tiks noteikts kandidāts, kas Latviju pārstāvēs Eiropas mērogā. Atlasē var piedalīties valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Lai vērtētu ieguldītā darba ilgtspēju, atbilstoši EP rezolūcijai pieteiktajam projektam vai iniciatīvai ir jābūt pabeigtam/ai līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

Lai piedalītos atlasē, aicinām latviešu valodā aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu un kopā ar pielikumiem (fotoattēliem un citiem informatīvajiem materiāliem) ar norādi “Ainavas balva” iesniegt ministrijā līdz 2022.gada 1.jūlijam vienā no šādiem veidiem:
a) sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv;
b) sūtot papīra formātā uz adresi: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj pieteikuma veidlapas izdruka papīra formātā un datu nesējs ar pieteikuma veidlapu un vizuālajiem materiāliem elektroniskā formātā.

Pieteikumus aicinām iesniegt arī līdzšinējo atlašu dalībniekus!
Vēršam uzmanību, ka atlases nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejami arī ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva

 

Informējam, ka līdzšinējās Latvijas atlasēs visaugstākos komisijas vērtējumus un tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas mērogā ir saņēmuši šādi projekti: 2012.gadā – “Dzintaru Mežaparka izveide” (iesniedzējs Jūrmalas pilsētas pašvaldība), 2014.gadā – “Kuldīga, pilsēta Ventas ielejā – vēsturiskās ainavas saglabāšana nākamajām paaudzēm” (iesniedzējs Kuldīgas novada pašvaldība), 2016.gadā – “Daugavpils cietokšņa reģenerācija” (iesniedzējs Daugavpils pilsētas pašvaldība), 2018.gadā – “Latvijas kultūras tradīciju pirmsākumi, Latvijas Dziesmu svētku pirmsākumu vieta-Dikļi” (iesniedzējs Kocēnu novada pašvaldība), 2020.gadā – “Ainavas runā” (iesniedzējs Latvijas Dabas fonds). Plašāka informācija par Eiropas konkursa sesijām un to dalībniekiem ir pieejama EP ģenerālsekretariāta tīmekļa vietnē https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta vecāko eksperti Daci Grantu: e-pasts dace.granta@varam.gov.lv; tālrunis 67026553.