“Ainavu sarunas” ar radošo kvartālu tematu – pilsēttelpa, māksla, līdzjūtība

Cien. biedri un atbalstītāji!
Latvijas Ainavu Arhitektūras Balvas’22 (LAABA) ietvaros tiek uzsākts sarunu cikls!
9. jūlijā, sestdien, svinot Jēkabpils novada pilsētas svētkus, ciklā “Ainavu sarunas” ar radošo kvartālu tematu – pilsēttelpa, māksla, līdzjūtība. Antropoloģe Jurga Kupstyte, sociālais plānotājs Jonas Bīhels un ainavu arhitekte Helēna Gūtmane sarunāsies par līdzdarbības kultūru, sociālo mākslu un politiskām pārmaiņām.
• 𝗝𝘂𝗿𝗴𝗮 𝗞𝘂𝗽𝘀𝘁𝘆𝘁𝗲 – Kaņepes Kultūras centra antropoloģe un sociālās uzņēmējdarbības virziena vadītāja, Latvijas Sociālās Uzņēmējdarbības Asociācijas (LSUA) Padomes locekle, Stokholma Ekonomikas Augstskolas Rīgā vieslektore, cilvēks kas mērķtiecīgi iesaistās labākas, vienlīdzīgākas un iekļaujošākas pasaules līdzradīšanā caur kultūras un sociāliem eksperimentiem, politisku pārmaiņu impulsiem un pilsoniskas sabiedrības domu brīvību.
• 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗕ī𝗵𝗲𝗹𝘀 (𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗕ü𝗰𝗵𝗲𝗹) – kopienu plānotājs, biedrības “Urban Institute” līdzdibinātājs, Konsultācijas birojs Büchel – pilsētas kultūra un komunikācija, vieslektors Latvijas Universitātes GSZF un socioloģijas fakultātēs, mākslas un kultūras telpiskajās izmaiņās kurators.
• 𝗛𝗲𝗹ē𝗻𝗮 𝗚ū𝘁𝗺𝗮𝗻𝗲 – ainavu arhitekte, pilsētvides aktīviste, projektu režisore ainavu darbnīcā „ALPS ainavu darbnīcā“, biedrības “Urban Institute” līdzdibinātāja, Rīgas centra biedrības dalībniece, RISEBA lektore. Profesionālās intereses: sadarbīgā pilsētu plānošana un pilsētvides dizains, publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas instruments. Zinātniskās intereses: urbānā psiholoģija, politiskā un urbānā socioloģija, emociju ģeogrāfija.

9. jūlijā, Akmeņu ielā 1, no 15.00 līdz 16.00 tiekat laipni gaidīti apmeklēt Jēkabpili un piedalīties sarunās!

Turpinot 2019. gadā iesākto, Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA) apņēmusies godināt un izcelt pēdējo divu gadu un senākā laika periodā paveikto plašākai sabiedrībai, pulcinot vienkopus radošās personības, radošos darbus un procesus. Ar pasākumu palīdzību plānots popularizēt Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu sasniegumus un veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu, kā nozīmīgu estētikas un sociālās vides saskarsmes vietu, kā arī nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.
Pasākumu organizē Latvijas Ainavu arhitektu asociācija sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību!