2022. gada 15. martā tiks atvērta pieteikšanās LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVAI 2022!

2022. gada 15. martā tiks atvērta pieteikšanās LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVAI 2022!

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (turpmāk – LAABA) ir ainavu arhitektūras nozares meistarības sasniegumu skate.

LAABA mērķis ir veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālas vides saskarsmes vietu, nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.

LAABA uzdevums ir apzināt un popularizēt ainavu arhitektūras nozares profesionāļu radītos darbus un iniciētos procesus, godināt izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā un stiprināt sabiedrības un profesionāļu izpratni par ārtelpas kultūrvēsturisko, estētisko, ekoloģisko un sociālo vērtību.

Pieteikumu iesniegšana – vairākās tematiskajās grupās: ĀRTELPAS, PROCESI, PERSONĪBAS.
Ārtelpas un procesus varēs pieteikt ar laikā neierobežotu realizācijas pabeigšanas periodu, noslēgtus līdz 2022.gada 1.jūnijam.

Pieteikumu papildu materiālus (fotogrāfijas, plānus u.c. informāciju) varēs iesniegt līdz 01.septembrim informācijas vietnē, kuras saiti saņems katrs pieteicējs individuāli.
Iepriekšējā Ainavu arhitektūras balva tika organizēta 2019.gadā, un tajā pieteiktie darbi ir skatāmi šeit!
Vienlaicīgi, aicinot piedzīvot dažādās Latvijas ainavas, un aicinot izzināt Latvijas ainavu arhitektūras nozarē realizēto darbu daudzveidību, ŠEIT ir pieejama LAABA 2019 darbu novietnes tiešsaistes karte.
Aicinām izzināt Latvijas ainavu arhitektūras nozares darbus!
Latvijas Ainavu arhitektūras balvu rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija.

Saziņai: ainavu.arhitekturas.balva@laaab.lv