Pieteikties sertifikācijai

Pieteikumu sertifikācijai un kompetences sertifikāta iegūšanas dokumentus.
Ainavu arhitektūras speciālistu sertificēšanas kvalitātes rokasgrāmata

un nosūtiet LAAA SSK administratorei Evitai Zavadskai uz e-pastu evita.zavadska@gmail.com

SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENU KOMISIJAS SĒDE PLĀNOTA 2019. GADA 29.MAIJĀ, VIETA UN LAIKS TIKS PRECIZĒTS. PIETEIKUMU SERTIFICĒŠANAI  IESNIEGT EVITAI ZAVADSKAI LĪDZ 2019. GADA 25. APRĪLIM, individuāli sazinoties pa  E-pastu: evita.zavadska@gmail.com vai tālruni: +371 26 145 121

 

Lūgums laikus gatavoties un pieteikties pie LAAA SSK administratores Evitas Zavadskas. Ja ir vairāk par 3 interesentiem, iespējams organizēt ārpuskārtas sertificēšanas komisijas, individuāli sazinoties ar LAAA SSK administratori Evitu Zavadsku. E-pasts: evita.zavadska@gmail.com Tālrunis: +371 26 145 121