LASĪT PILSĒTU seminārs

LASĪT PILSĒTU aicina uz 2019. gada programmas “Metamorfozes: post sociālisma pilsētu ārtelpa”

noslēguma semināru. 35 speciālisti no pašvaldībām un privātām praksēm viesojas Maskavā, Čehijā

un Gruzijā. Dalībnieki tikās ar ārzemju kolēģiem, pašvaldības institūcijām, diskutēja par publiskās

ārtelpas projektēšanas, plānošanas, pārvaldības, izmantošanas un apsaimniekošanas kopīgiem

izaicinājumiem un atšķirīgām pieejām. Dalībnieki apmeklēja vairāk par 20 pilsētām un 100 dažāda

mēroga un rakstura ārtelpām.

 

PROGRAMMA

17.00 – 17.05 Ko nozīmē lasīt pilsētu? H. Gūtmane, ainavu arhitekte, LAAA

17.05 – 17.35 Maskava

“Maskavas publiskās ārtelpas atdzimšana: par un pret ” K. Briķe, J. Gertmane, ainavu arhitektes

“Moja ulica (mana iela) – programma ielas telpu atjaunošanai?” I. Grīviņa, Ādažu ainavu arhitekte,

L.Zaļa, ZALA landscape architects

17.35 – 18.05 Čehija

“Čehijas mazās pilsētas” – I. Zālīte, teritorijas plānotāja, Ķekava, M. Veinberga, ainavu arhitekte, Rīgas būvvalde

“Prāgas publiskā ārtelpa un Prāgas plānošanas institūts” – D. Veinberga, ainavu arhitekte, Salaspils , M. Geldof, ALPS ainavu darbnīca

“Biznesa ārtelpas” N. Misus, projektu vadītājs, Sporta 2 kvartāls

18.05 – 18.35 Gruzija

“Tbilisi satiksme: starp nākotni un pagātni” – V. Reinbahs, M. Slimbahs un L. Blumberga, Rīgas domes satiksmes departaments

“Tbilisi publiskās ārtelpas attīstība” – K. Zīverte, arhitekte, Rīgas būvvalde

18.35 – 18.50 kafijas pauze

18.50 – 19.20 darbnīca LASĪT PILSĒTU 2020: tēmas, valstis, pilsētas

19.20 – 19.30 semināra noslēgums

 

LASĪT PILSĒTU 2019 NOSLĒGUMA SEMINĀRS notiks 2019. GADA 11. DECEMBRĪ RĪGĀ, VAGNERA IELĀ 5, 2. stāvā,

plkst. 17.00