LAABA identitāte

IDENTITĀTE

Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019 zīmolā – Latvijas ainava un Mazais zvagulis  (Rhinanthus minor).

 

Latvijas Ainavu arhitektūrās balvas 2019 zīmolu veido divas tēmas  – pastāvīgā un mainīgā.

Pastāvīgā tēma – stilizēta Latvijas ainavu arhitektu asociācijas abreviatūra LAAA. Tā ir vienlaikus atsauce uz zemes un debesu mijas līniju,  Māras zīmi un Latvijas pauguraino ainavu.

Zīmola mainīgā daļa ir Gada augs. Tā grafiskais attēls balvas gadā tiks radīts no jauna,  piešķirot katrai balvai savu patību.

 

Identitātes pamats ir Latvijas ainavas telpa.

Ainava Latvijā ir jaudīgs simbols. Latviešiem cauri laikiem saglabājies unikāls panteistisks pasaulskatījums. Latvijā ainava tautas uztverē vispirms saistās ar dabu. Zeme, ūdeņi, debesis, pļavas, meži –  no sidraba birzs līdz lapiņai – ir Latvijas identitātes kodols. Ainava ietver arī pilsētvides ainavu neatkarīgi no tās mēroga – viensētas, ciemus, pilsētas un to publisko ārtelpu – ielas, bulvārus, laukumus, parkus, dārzus, skvērus, pagalmus, krastmalas, promenādes.

Pasaules pieaugošajai urbanizācijas tendencei seko arī Latvija. Palielinoties pilsētnieciska dzīvesveida īpatsvaram latvieša panteiskais pasaulskatījums ir ienesams arī pilsētvidē. Latvijas un pasaules cilvēku un  dabas mīlestības idejām – biofilijas, dārzu pilsētu, zilo un zaļo infrastruktūru, ārtelpas un  ainavas demokrātijas – profesionālā izpausme ir ainavu arhitektūra.

 

Identitātes mainīgā daļa – Gada augs – mazais zvagulis.

Šogad Latvijas Botāniķu biedrība par Gada augu nosaukusi mazo zvaguli (Rhinanthus minor).Mazais zvagulis ir palīgs dabas daudzveidības atjaunošanā. Tas, iesēts intensīvās lauksaimniecības kultivētos zālājos, padara pļavu skrajāku, izbrīvē vietu un ļauj ienākt tādiem kautrīgākiem krāšņi ziedošiem pļavu augiem kā pļavas dzelzene, asinszāle, raspodiņš, gaiļbiksīte, saulpurene.

 

Zvagulis ir pilnbrieda zīme – tradicionāli Latvijas zemnieks izgāja pļavā, pažvadzināja zvaguli un ja tas žvadzēja tā bija zīme, ka ir īstais laiks pļaut sienu, jo zāle ir pilnbriedā.

 

Mazā zvaguļa stāsts šogad ienes rūpes par daudzveidību, aizsardzību, draudzību, pilnbriedu, kas kā metafora virzīs Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019 ceļu.

 

Dabas daudzveidība rada pilnības sajūtu, stiprina smalkjūtības sapratni un vairo savas patības un otra citādības apzināšanās.Līdzīgi kā mazais zvagulis rūpējas par savvaļas pļavu sugu dzīves telpas atjaunošanu, tā izcila ainavu arhitektūra rūpējas par cilvēku dzīves ārtelpas dailes un ērta lietojuma radīšanu.

 

Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019 grafisko identitāti veidojusi dizainere Ilze Ķēniņa (Začeste). Latvijas Ainavu arhitektūras asociācijas grafiskās identitātes autors Jānis Dripe jr.