Transporta kustības aplis Brīvības un Vienības ielas krustojumā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Transporta kustības aplis Brīvības un Vienības ielas krustojumā

APRAKSTS

2013. uzsāktā projekta „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija” ietvaros kādreizējā krustojuma vietā tika izbūvēts transporta kustības aplis. Aplī veidoto apstādījumu koncepta pamatā ir apvienoti baznīcas lūgšanu kreļļu elementi ar sēļu saktas riņķu un līniju motīviem. Transporta kustību aplis papildus krāšņajiem un pārdomātajiem apstādījumiem kalpo arī kā dažādu svētku noformējumu eksponēšanas vieta, kas priecē gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

In 2013, within the framework of the project “Reconstruction of Kurzeme and Vienibas Streets and Reconstruction of Brivibas-Nereta Streets Crossing”, a traffic roundabout was built instead of a former junction. Concept of plants in the center of roundabout is based on elements of church combining prayer beads with traditional clothing decorations of former natives called Sēļi. In addition to the magnificent and thoughtful greenery, the roundabout of Transport Movements also serves as a venue for exhibitions of various festivities that delight both residents and city guests.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

SIA „Saldus ceļinieks”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS