Saieta nams

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Saieta nams

APRAKSTS

Saieta nams vizuāli iekļaujas Rīgas centra arhitektūrā un vienlaicīgi ir pamanāms, sava mūsdienīgā izskata dēļ.

Teritorijas labiekārtojumā ir padomāts gan par ārtelpas aktivitātēm, gan ievērots universālā dizaina princips. Pagalma telpa radīta transformējama, spējot pildīt gan svinīgo pasākumu laukumu, gan automašīnu stāvvietu, gan sporta laukuma funkciju. Kā viens no ārtelpas dekoriem ir koka redele, kas veidota kā basketbola laukuma gala sienu norobežojums. Gan automašīnu stāvvietas, gan basketbola laukums veidots no dažāda tipa bruģa zīmējumiem. Stādījumi šajā objektā pilda ne tikai dekorativitātes funkciju, bet kalpo kā lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēma. Apstādījumu zona tiek veidota kā „sausā upe”, kurā izkārtoti gan lieli laukakmeņi, gan sīki olīši, gan ēncietīgie augi. Saieta nama ārtelpa veidota izvēloties askētiski neuzbāzīgus, bet tajā pat laikā dizainiski pievilcīgus soliņus, atkritumu urnas, velo novietnes un apgaismojuma elementus.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Meeting House visually fits into the architecture of the centre of Riga and at the same time stands out thanks to its modern appearance. The area improvement plan has taken into account the opportunities for outdoor activities and car parking, as well as visually appealing greenery and the principle of universal design. One of the exterior decorations is a wooden grating, which is designed as a boundary of the end walls of the basketball court. The car parking spaces and the basketball court are made of different types of paving stone patterns. The greenery in this project performs not only a decorative function but serves as a storm water management system. The greenery zone is formed as a “dry river bed”, which is made up of large boulders, small pebblestones and shade-bearing plants. The outer space of the Meeting House features benches, garbage bins, bicycle racks and lighting elements which are ascetically unostentatious, but at the same time have an attractive design.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA ”Sestais stils”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Ainavu arhitekte – Ingūna Rozentāle

PASŪTĪTĀJS

Nodibinājums ”COP Latvija”

ADRESE

Lāčplēša iela 71

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2011 – 2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2015 – 2016

BŪVNIEKS

SIA ”Merks”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Anna Kalniņa; Ģenerālplāns, labiekārtojuma, segumu un apstādījumu plāni: Ingūna Rozentāle