Raidījums “Ielas garumā”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Raidījums “Ielas garumā”

APRAKSTS

Latvijas televīzijas raidījumā “Ielas garumā”jau 15 gadus pētam Rīgas un citu pilsētu ielas, veidojot stāstus par arhitektūru un vidi, personībām un notikumiem. Par to, kā dažādas vēsturiskas un sabiedriskas norises izmaina ainavu un ietekmē cilvēku likteņus. Rezultātā izveidota unikāla ielu enciklopēdija, kas ietver ziņas par cilvēkiem, ēkām un notikumiem vairāk nekā 500 ielās.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

For 15 years, we have been exploring the streets of Riga and other cities in Latvian Television broadcast “Along the Street”, creating stories about architecture and the environment, personalities and events. This TV programme also focuses on how different historical and social events change the landscape and affect people’s destinies. The result is a unique encyclopaedia of streets that includes information about people, buildings and events on over 500 streets.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Lilita Eglīte, Liene Žeimunde, Ģirts Gērmanis ,Mārtiņš Priežkalns, Ēriks Kraiņevs.

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

LTV

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Liene Žeimunde