Pirmsskolas izglītības iestāde Mārzemīte Mārupē

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” Mārupē

APRAKSTS

Plašums (gandrīz 2ha) ir daudzveidīgo aktivitāšu piesātinātā bērnudārza teritorijas priekšrocība, ļaujot ap divām nojumēm radiāli izvietotos rotaļu laukumus 250 bērniem nodalīt ar mākslīgi veidotu uzbērumu jeb ābeļkalnu, ko ieskauj velo un skrituļošanas trase. Bērni, rotējot ap lapenēm, nav piesaistīti vienam rotaļlaukumam, bet gan dienas laikā veic ceļojumu cauri visām atšķirīgo fizisko aktivitāšu zonām. Nokļūšana no viena laukuma nākošajā iespējama šķērsojot vaļņus, kas nav tikai grupiņas atdaloši objekti, bet gan starpgrupiņu komunikāciju veicinoši elementi, jo dod iespēju rāpties, kāpt, ripināt priekšmetus, ķert, mest, lēkt un velties no vienas grupiņas otrā. Atturīgā, gandrīz monohromā rotaļu laukumu tonalitāte organiski iekļaujas apkārtējā ainavā un smilšu krāsas gumijas granulu klātie vaļņi saplūst ar apkārtējo Mārupes lauku smilgām un siena vāliem. Bērnudārza teritorijā stādīti visdažādākie koki dendroloģiskās izglītošanas mērķiem un vēja plūsmu ierobežošanai. Saimniecības zonā stādu eksperimenti – garšaugu un sakņu dobītes paaugstinātos betona aku grodos, kuru augstumu nosaka attiecīgās grupiņas bērnu vecums, bet krāsu – piederība konkrētajai grupiņai. Būvapjomu ielokā, nosacītā iekšpagalmā izvietots radiāli plānots pasākumu laukums ar amfiteātra tipa sēdvietām un apaļu skatuvi. Ar asfalta klātā veloceliņa palīdzību no pārējām aktivitātēm norobežotas bērzu birztaliņā izvietotās šūpoles, kuru lielajos pītajos grozos vienlaicīgi var šūpoties vesela grupiņa bērnu.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Spaciousness (nearly 2ha) is an advantage of the diverse activity saturated kindergarten outdoor space, allowing playgrounds for 250 children radially placed around two shelters to be separated by an artificially created appletree hill, embraced by a cycling and in-line skating track.  Children, rotating around the shelters, are not confined to just one playground, but during the day they journey through all the different areas of physical activities. Access from one playground to the next is possible by crossing ramparts, which do not merely separate different kindergarten groups, but also promote mutual communication, as they allow to climb, move, catch and throw objects, jump and roll from one playground to another. The reserved, almost monochrome tonality of the playground merges organically with the surrounding environment, and the sand coloured rubber granule ramparts merge with the surrounding bentgrass and hay bales in the Mārupe fields. A large variety of tree species are planted in the kindergarten territory for the purposes of dendrological education and restricting wind flow. Plant experiments have been made in the practical section with herb and vegetable beds in raised concrete well rings, the height of which depends on the age of the relevant kindergarten group and the colour indicates which group it belongs to. On the inside of the building complex a courtyard of sorts features a radially designed event area with amphitheatre seating and a round stage.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “AR.4”, SIA “Zala Landscape Architecture”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Mārupes novada dome

ADRESE

Rožu iela 35, Mārupe

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2014-2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2016

BŪVNIEKS

AS “RBSSkals”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Aivars Siliņš

Vizualizācijas: Artūrs Mengots, Elena Kolomeiceva