Liepu dzīvžogs pie Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Liepu dzīvžogs pie Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas

APRAKSTS

Viens no lielākajiem cirptu Holandes liepu dzīvžogiem Baltijā un pat Ziemeļeiropā atrodams tepat Rīgā, Āgenskalnā.
Arboristu komanda par dzīvžogu rūpējas jau 12 gadus un šī zaļā liepu siena ir izcils piemērs tam, ka pat sakropļotus (galotņotus) un aizmirstībā atstātus kokus profesionālis spēj pārvērst īstā, zaļā rotā, kas priecē Rīgas iedzīvotājus un viesus.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Lime tree hedge near Riga State German Grammar School.
One of the largest sheared Tilia x europaea hedges in Baltics and even Northen Europe can be found just here in Riga, in Agenskalns.
Team of arborists take care of this hedge already for 12 years and this green wall of lime trees is outstanding example that even topped and forgotten trees by professional care can be turned into real green jem that delight passers by.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Labie Koki”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

Āgenskalna iela 21, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2007-2019

BŪVNIEKS

SIA “Merks”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA “Labie Koki”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Labie Koki”, Jānis Kešāns