Lielais laukums ar strūklaku un Ventspils mūzikas skola ar koncertzāles funkciju

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Lielais laukums ar strūklaku un Ventspils mūzikas skola ar koncertzāles funkciju

APRAKSTS

Lielais laukums Ventspils pilsētas centrā sākotnēji kalpoja kā padomju laika propagandas un masu pasākumu vieta. Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas laukums zaudēja savu funkciju un bija fiziski un morāli novecojis.
2007. gadā izsludinot metu konkursu Lielā laukuma (3,6 ha) pārbūvei, laukumā tika iecerēta vieta arī koncertzālei. Konkursa mērķis bija jauna pilsētas centra identitāte, ar vīziju veidot saistošu un visiem pieejamu rekreācijas vidi. Parka novietne ir pilsētas zaļās struktūras daļa, kura sasaista stādījumiem bagāto Jaunpilsētas laukumu (0,9 ha), Laikrakstu aleju (0,3 ha) un Dzirnavu laukumu (0,8 ha), un plašo Reņķa dārza teritoriju (12,8 ha).
Metu konkursa uzvarētāja darbs šobrīd ir īstenots dabā, to realizējot vairākās izbūves kārtās, vairāku projektu ietvaros. Izveidotais teritorijas reljefs un esošais mūzikas skolas ar koncertzāles funkciju būvapjoms veido vienotu, piejūras dabu simbolizējošu smilšu kāpu struktūru, radot gan atklātu un slēgtu skatu mijiedarbību, gan aizvēju un patīkamu mērogu.
Laukuma centrālais akcents ir strūklaka “Fregate VALZIVS”, kuras tēls ir veidots pēc 1644. gadā Ventspilī būvētās Hercoga Jēkaba flotes fregates “Wallfisch” veidola, laikmetīgā interpretācijā. Strūklakas izveidē izmantota inovatīva formveide un neordināra ūdens strūklu un miglas sprauslu tehnoloģija.
Laukuma ģeometriskie apstādījumi ataino vēstures un mūsdienu simbolu simbiozi. Kurzemes kuršu seno bronzas rotu rakstu zīmju ģeometrija ir kombinēta ar augu sezonālo mainību, kas ataino mūzikas animāciju notīs un intervālos, un to “skanējuma” nepārtraukto attīstību. Terca, kas mūzikā ir daudzbalsības sākums – simbolizē mierīgu jūru, kvinta – akorda sākums – simbolizē šalcošu jūru, bet oktāva – pilnasinīgs skanējums – vētru. Tādējādi, katrai no plaknēm ir piešķirta sava noskaņa – terca, kvinta vai oktāva.
Laukuma vizuālais veidols maina tēlu līdzi gadalaiku un diennakts ritmam, laukuma apmeklētājiem piedāvājot gūt aizvien jaunus iespaidus.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Great Square initially served as a site for Soviet propaganda and mass events, which lost its function after Latvia regained its independence.

In 2007, a design competition was held for the rebuilding of the Great Square with the aim of creating a new identity for the city centre by creating an attractive and accessible recreational environment. The park is part of the city’s green infrastructure, linking the greenery-rich Jaunpilsetas Square, the Laikrastu Alley, the Dzirnavu Square and the Reņķa Garden area.

The terrain created on the Great Square together with the construction volume of the music school build a unified sand dune structure, symbolic of marine nature, creating both open and closed views. The central focus of the square is the fountain “Fregate VALZIVS” (frigate “the Whale”), which is a contemporary interpretation of the Duke Jacob’s fleet frigate “Wallfisch” built in 1644 in Ventspils, while the geometric greenery represents a symbolic symbiosis of history and modern times.

The visual appearance of the square changes its image with the rhythm of time, offering ever new impressions.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Arhitektu birojs “Haascookzemmrich STUDIO2050” (Vācija, Štutgarte), SIA “ARHO”, SIA “Arhitekta J.Pogas birojs”, SIA “ZALA landscape architecture”, SIA “apdALPS”, PS “studioMSV“, SIA “Balta istaba. Arhitekti”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Gints Jaunzems, SIA “LVCT”, SIA “Inženiertehniskie projekti”

PASŪTĪTĀJS

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola”

ADRESE

Lielais laukums un Lielais laukums 1, Ventspils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

1. kārta (2008.-2012.) 2. kārta (2014.-2016.) (2011. – 2015.) Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju (2019.) Stādījumu papildināšana Lielajā laukumā, plaknē pret Ganību ielu (2019.) Rotaļu laukuma pārbūve

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2013-2019

BŪVNIEKS

1. kārta – SIA “Ostas celtnieks”, 2. kārta – SIA “Ostas celtnieks”, Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju – Pilnsabiedrība “Merks-Ostas celtnieks”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA “Santeko”, SIA “Galantus”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Ventspils hronikas arhīvs