Labdarības fonda Zīļuks bērnu rotaļu laukumi

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Labdarības fonda “Zīļuks” bērnu rotaļu laukumi

APRAKSTS

Labdarības fonds „Zīļuks” ir neatkarīga, nevalstiskā organizācija, kas atbalsta tos projektus, kurus uzskata par sabiedrības labklājības izaugsmi veicinošiem. Fonda pirmās aktivitātes ir veltītas atbalsta virzienam „Bērni un ģimene”, proti, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai tieši Latvijas reģionālajās pilsētās un ciemos. Iztēlojies, ka visur ir tāds laukums, kas ik dienu piepildās ar maziem kosmonautiem, pirātiem, medicīnas māsām un indiāņiem. Tāpēc Zīļuks staigā pa Latviju un palīdz pārvērst bērnu sapņu kuģus par īstiem rotaļu laukumiem. Gandrīz katrā pagasta pilsētā ir rotaļu laukumi, bet tie ir novecojuši, pat dzīvībai bīstami. Labdarības fonda “Zīļuks” ziedojuma kastītes ir izvietotas “Lats” veikalos, lai kopīgi ar bērniem, viņu vecākiem un atbalstītājiem no Zīļuka fonda var piedalīties sava rotaļu laukuma izveidē. Bērni, sagaidot laukumiņu savā ciemā, ar lepnumu saka, ka arī viņš ir ziedojis, lai svaigā gaisā pavadītu brīvo laiku kopā ar draugiem. Mēs esam izveidojuši mūsdienīgus un drošus bērnu rotaļu laukumus jau 6 pagalmos Liepājā, Rucavā, Jēkabpilī, Baldonē, Gaujienā un Cēsīs.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Charity Fund “Zīļuks” is an independent, non-governmental organisation supporting projects it considers as facilitating the growth of public welfare. The first activities of the Fund are dedicated to the support direction “Children and Family”, namely, development of children’s playgrounds in the regional towns and villages of Latvia. Imagine that everywhere there is a playground that is filled with little astronauts, pirates, nurses and Native Americans each day. That is why Zīļuks walks through Latvia and assists in turning the children’s dream ships into real playgrounds. Almost every town of the parish has playgrounds; but those are old, and even can endanger life. Donation boxes of the Charity Fund “Zīļuks” are located in “Lats” shops so that children, their parents and supporters from the Fund Zīļuks could join together in creating their playground. When expecting a playground in their village, children proudly say that they have donated as well to spend their free time with friends in the open air. We have created advanced and safe children’s playgrounds already in 7 yards in Liepāja, Rucava, Jēkabpils, Baldone, Gaujiena, Cēsis and Birzgale.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Fixman”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

SIA “Fixman”

PASŪTĪTĀJS

Nodibinājums „Labdarības fonds “Zīļuks””

ADRESE

„Āliņģi” Baldones pagasts, “Paurupes”, Rucavas pagasts, Pāvilostas iela 3, Liepāja, Celtnieku iela 11-13, Jēkabpils, Robežnieki, Gaujiena, Apes novads, Rūķu parks, Birzgale, Vāveres iela 12, Cēsis

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2016-2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2016-2018

BŪVNIEKS

SIA “Fixman”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA “Fixman”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Katrīna Lapiņa- fotoattēlu autore; vizuālo materiālu autore/ ainavu arhitekte – Ilze Janpavle.