Jāņa Čakstes bulvāris un Mītavas tilts

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Jāņa Čakstes bulvāris un Mītavas tilts

APRAKSTS

Jāņa Čakstes bulvāris atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, centra daļā, Driksas upes krastā. Bulvārī veikta rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai. Jāņa Čakstes bulvārī ir rekonstruētas ietves, ielas brauktuve, gājēju pārejas, apgaismojums un apstādījumi. Objektā izbūvētas autostāvvietas, promenāde ar veloceliņu gar Driksas upi, krasta nostiprinājumi, gājēju atpūtas zona, sezonas pontona tilts zem Driksas upes tilta un tilts pāri kanālam no Pasta salas uz Pils salu. Uz Pasta salu pāri Driksas upei ir izbūvēts gājēju vanšu tilts “Mītava”. Tērauda tilts ir iekārts vantīs un izliekts divās asīs, padarot to par tehniski sarežģītu konstrukciju.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Jāņa Čakstes Boulevard and Mītava Bridge

Jāņa Čakstes Boulevard is located in the central part of Jelgava administrative area, on the bank of the Driksa river. The reconstruction of the boulevard from Raiņa Street to Lielā Street is part of the “Development of the road infrastructure and the arrangement of the Driksa river bank” project (implemented in 2011-2013).
During the reconstruction works sidewalks, carriage way, pedestrian crossings, lighting and parking areas have been reconstructed. Parking lots, promenade with a bicycle trail along the Driksa river, bank protecton, pedestrian lounge area, a seasonal pontoon bridge under the Driksa river bridge, and a bridge across the canal from the Pasta island to the Palace island were built on the site. There is a pedestrian cable bridge “Mītava” leading to the Pasta island across the Driksa river. The steel bridge is suspended in anchor roosts and curved in two axes, making it a technically complex design.
The author of the construction project “Jāņa Čakstes boulevard recostruction in Jelgava” is “3C” Ltd.
The architectural part was developed by the “Architects Company “Ivara Šļivkas birojs” Ltd.
The bridge part was developed by: “Projekts 3” Ltd.
General contractor: “Tilts” Ltd.
Construction supervision: JSC “Ceļu inženieri”.
Local government construction process manager: Municipal institution “Pilsētsaimniecība”.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Arhitektu kompānija “Ivara Šļivkas birojs”

SIA “3C”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Arhitektūras daļa: SIA ”Arhitektu kompānija ”Ivara Šļivkas birojs”, tiltu daļa: SIA ”Projekts 3”

Būvprojekta ”Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija, Jelgavā” autors ir SIA ”3C”. Arhitektūras daļu izstrādāja SIA ”Arhitektu kompānija ”Ivara Šļivkas birojs”.

Tiltu daļu izstrādāja: SIA ”Projekts 3”.

PASŪTĪTĀJS

Jelgavas pilsētas dome

ADRESE

Jāņa Čakstes bulvāris, Jelgava

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2009-2010

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2011-2013

BŪVNIEKS

Ģenerāluzņēmējs: SIA ”Tilts”, būvuzraudzība: AS ”Ceļu inženieri”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Pašvaldības būvniecības procesu vadītājs: JPPI ”Pilsētsaimniecība”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Jelgavas pilsētas pašvaldība