Golfa laukums Rūmenes muižā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Golfa laukums Rūmenes muižā

APRAKSTS

Laukums veidots kā četru bedrīšu golfa laukums ar deviņām izsitienu pozīcijām. Golfa spēli interesantu un izaicinošu padara četri vidēja lieluma grīni, kur katrs ir ar savu reljefa dažādību.

Golfa laukuma austrumu mala robežojas ar atjaunotā Rūmenes muižas parka gleznaino ainavu, privātu ezeru un pašu Rūmenes muižu, kas ir vēsturiska neogotikas celtne. Rietumu pusē paveras tālas un plašas skatu līnijas uz Kurzemes lauku ainavām. Ziemeļu daļa atrodas saglabātajā ābeļu dārzā.

Papildinot jau esošo reljefu ar pauguriem, ieplakām un smilts bunkuriem, golfa laukuma arhitektūra brīnišķīgi iekļaujas apkārtējā ainavā.

Izvēlētās zālienu sugas ar savu dažādo nokrāsu un lapu toni labi izceļ un papildina laukuma arhitektūru, pļavas skarene ir vadošā suga rafa zālienam. Feirveju vadošā zālienu suga ir auzeņu šķirnes, kas ar savām stingrajām auga lapām nodrošina, ka golfa bumbiņa stāv virs pļautā zāliena un tajā neiegrimst. Grīnos bumbiņu kvalitatīvu ripošanu nodrošina iesētais auzeņu un smilgu šķirņu maisījums.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

This is a four-hole golf course with nine tees. The game is made exciting and challenging thanks to four mid-sized greens, each with its own terrain variety.
The eastern edge of the course is bordered by the restored picturesque landscape of the manor park, a private lake and the Rumene Manor, a historic neo-Gothic building. The western side gives view to the rural landscapes of Kurzeme. The northern part is located in the preserved apple orchard.
Complementing the existing terrain with hills, lowlands and sand bunkers, the golf course architecture fits perfectly into the surrounding landscape. The lawn species with their different colours and leaf hues highlight the course architecture. The meadow-grass is the leading species of the rafa lawn. The leading lawn species of the fairways are fescues with their rigid leaves, ensuring that the golf ball sits above the mowed lawn and does not sink into it. The quality ball rolling in the greens is ensured by the mixture of fescues and bents.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Mārtiņš Šternbergs – SIA “Ainavists”, Kandavas novada dome

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

SIA “Hotel Bergs”

ADRESE

Rūmenes Muiža, Rūmene, Kandavas pagasts

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2013

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2014 – 2015

BŪVNIEKS

SIA Ainavists

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA Akmensdārzs

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS