Daugavpils cietoksnis

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Daugavpils cietoksnis

APRAKSTS

Daugavpils cietoksnis ir 19.gadsimta pēdējais būvētais bastiona tipa nocietinājumu komplekss, kas relatīvi labi un pilnīgi saglabājies līdz mūsdienām. Ilgu laiku cietokšņa teritorija netika izmantota, tā bija pamesta un degradēta. Pašvaldība noteica Daugavpils cietokšņa teritoriju par prioritāri attīstāmo pilsētas daļu. Tika veiksmīgi realizēti dažādi projekti cietoksnī, lai radītu priekšnoteikumus valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa kā unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un racionālai izmantošanai, izveidojot to par administratīvo, kultūras, darījumu, atpūtas un tūrisma centru. Tika īstenotas aktivitātes: ūdenspaceļamās ēkas paraugrestaurācija Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra izveidei, Artilērijas arsenāla ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izveidei, Cietokšņa publiskās infrastruktūras attīstība, veicot ielu komplekso labiekārtojumu un inženiertīklu izbūvi un Cietokšņa vaļņu pārņemšana un atbilstošā uzturēšana.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Daugavpils Fortress is the last bastion-type fortification complex, built in the 19th century, which is preserved in a relatively good condition until nowadays. For the long time territory of the fortress was not used, it was an abandoned and degraded. Municipality defined the territory of Daugavpils Fortress as a part of the city for prior development. Different projects in the Fortress were successfully implemented in order to create preconditions for preservation and rational use of the urban construction monument of state significance as a unique cultural and historical heritage transforming it into administrative, cultural, business, recreational and tourism centre: restoration of the Water Lifting Building to create Daugavpils Fortress Culture and Information Centre, reconstruction of the Arsenal building and improvement of the adjacent territory to create Daugavpils Mark Rothko Art Centre, development of public infrastructure of the Fortress by complex improvement of streets and construction of engineering networks and takeover, and proper maintenance of ramparts of the Fortress.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Rem pro”, SIA “Firma L4”, SIA “Arhis”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments

ADRESE

Mihaila iela 3, Nikolaja iela 5, Komandanta iela 7, Nikolaja iela 3, Daugavpils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2008 – pašlaik

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2012 – pašlaik

BŪVNIEKS

SIA “Ditton Būve”, SIA “Arčers”, CBF SIA “Binders“, SIA “Gādība“

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils tūrisma informācijas centrs, Valērijs Cigankovs