Kļūsti par profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas «Ainavu arhitektūra un plānošana» maģistrantu!

Kļūsti par profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas «Ainavu arhitektūra un plānošana» maģistrantu!
Absolvējot: profesionālais maģistrs ainavu arhitektūrā (Mg.arch.) un ainavu arhitekta kvalifikācija
vai profesionālais maģistrs ainavu arhitektūrā (Mg.arch.)