„Eiropas Padomes Ainavas balva” nacionālā atlase

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā „Eiropas Padomes Ainavas balva”, kas saskaņā ar Eiropas ainavu konvenciju notiek reizi divos gados*. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrību), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.  

Katru konvencijas dalībvalsti konkursā pārstāv viens projekts vai iniciatīva. Latvijas kandidāts tiks noteikts nacionālajā atlasē, kurā var piedalīties valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības un biedrības vai nodibinājumi. Lai novērtētu ieguldītā darba ilgtspēju, pieteiktajam projektam vai iniciatīvai ir jābūt pabeigtam/ai līdz 2017.gada 31.decembrim.  Lai piedalītos atlasē, aicinām latviešu valodā aizpildīt pieteikuma veidlapu, kas pieejama ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā un kopā ar pielikumiem (fotoattēliem un citiem informatīvajiem materiāliem) ar norādi  “Ainavas balva” iesniegt ministrijā līdz 2020.gada 15.oktobrim vienā no šādiem veidiem:

  1. sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv;
  2. sūtot papīra formātā uz adresi: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj pieteikuma veidlapas izdruka papīra formātā un datu nesējs ar pieteikuma veidlapu un vizuālajiem materiāliem elektroniskā formātā. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta vecāko eksperti Daci Grantu ( e-pasts dace.granta@varam.gov.lv; tālrunis 67026553).

* Plašāka informācija par konkursu ir pieejama EP ģenerālsekretariāta tīmekļa vietnē.