Ar LLU pētnieku atbalstu top Latvijas iDārzs Bulduros

LLU ainavu arhitektūras un inženierzinātņu pētnieki iesaistīti projekta “Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai” īstenošanā, kura laikā līdz 2022. gadam veido paraugdārzu Bulduru Dārzkopības vidusskolā. Tas būs apsaimniekojams, izmantojot robottehniku.

Projekta ietvaros ir veidots plānojums Bulduru dārzkopības parauglaukumu teritorijai, kas kalpos kā studentu mācību bāze praktisko zināšanu papildināšanai par apstādījumos izmantojamo augu sortimentu Latvijā.

Kā stāsta LLU Vides un būvzinātņu fakultātes pētniece Natalija Ņitavska un Tehniskās fakultātes pētnieks Vilnis Pīrs, plānošana notika vairākos etapos – no sākuma tika izstrādāta teritorijas kopējā attīstības koncepcija. Attīstības koncepcija ietver teritorijas funkcionālo zonējumu un dažādu aktivitāšu zonas, kas palīdzētu teritoriju nākotnē izmantot daudzfunkcionāli.

 

Iepazīties ar sīkāku informāciju var šeit!